Jan

Atelier

Zo beleidt hij blakend beeld na beeld.
Meedogenloos als zonden hij ontrukt ze
Aan het geweten van zijn handen